Přihlásit se

Osoba: Lucie Anovčínová, Jezdecké stáje FRESTA Brno (MG0300), G, G3004

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty