Přihlásit se

Osoba: Eva Navrátilová, JK Žarovický Háj (MG0213), G, G3075

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty