Přihlásit se

Osoba: Radovan Cibere, Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. (MH0340), H, G3088

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. - jezdec

Koně

Subjekty