Přihlásit se

Osoba: Kateřina Svěráková, JK DiANNA Sobotovice, z.s. (MG0050), G, G3322

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty