Přihlásit se

Osoba: Michal Kellner, Jezdecký spolek Našiměřice (MG0294), G, G3479

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký spolek Našiměřice - jezdec

Koně

Subjekty