Přihlásit se

Osoba: Barbora Zourková, JK Ramir, z.s. (ML0022), L, G3662

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura

Koně

Subjekty