Přihlásit se

Osoba: Barbora Zourková, Stáj Time Out (MG0153), G, G3662

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Stáj Time Out - jezdec
Oblíbené závody (6)

Koně

Subjekty