Přihlásit se

Osoba: Daniela Čermáková, Jezdecký klub Panská lícha z.s. (MG0061), G, G3668

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Panská lícha z.s. - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty