Přihlásit se

Osoba: Nikita Kovářová, TJJ LUCKY Drásov, z.s. (MG0108), G, G3839

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Voltiž, Všeobecná
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty