Přihlásit se

Osoba: Mariana Michlíčková, Srpek s.r.o. (MG0321), G, G3847

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony
Role v JIS
Korespondent
Srpek s.r.o. - korespondent
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty