Přihlásit se

Osoba: Eva Floriánová, TJ Pegas (MG0016), G, G3934

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
TJ Pegas - jezdec

Koně

Subjekty