Přihlásit se

Osoba: Veronika Kolářová, PAP spol. s r.o. (MG0322), G, G3964

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
PAP spol. s r.o. - korespondent
Oblíbené závody (6)

Koně

Subjekty