Přihlásit se

Osoba: Veronika Gloserová, JS Nováček, z.s. (MG0117), G, G3965

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty