Přihlásit se

Osoba: Kristína Žuffová, TJ Moravan Brno (MG0010), G, G3991

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty