Přihlásit se

Osoba: Nyna Bartoňková, Radimex Group, s.r.o. (MG0338), G, G4048

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Radimex Group, s.r.o. - korespondent
Oblíbené závody (86)

Koně

Subjekty