Přihlásit se

Osoba: Vítězslav Hrůzek, Jezdecký klub Sviadnov, z.s. (MH0041), H, H0290

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Specialista
Rozhodčí - Spřežení, Základní
Rozhodčí - Všestrannost, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů II. třídy
Stavitel - Spřežení, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Steward - Drezura, Národní
Steward - Skoky, Národní
Steward - Spřežení, Národní
Steward - Všestrannost, Národní
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Komisař
Jezdecký klub Sviadnov, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty