Přihlásit se

Osoba: Eva Gédušová, JK LOŠOVSKÁ FARMA, s.r.o. (MH0388), H, H0335

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK LOŠOVSKÁ FARMA, s.r.o. - jezdec

Koně

Subjekty