Přihlásit se

Osoba: Jaroslav Jindra, Stáj JINDRA o.s. (MD0195), D, H0373

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
S
Zlatý výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty