Přihlásit se

Osoba: Stanislav Vrtek, Sportovní stáj Vrtkovi z.s. (MH0336), H, H0444

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Stavitel - Spřežení, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
C
Stříbrný výkonnostní odznak - všestrannost
Role v JIS
Korespondent
Sportovní stáj Vrtkovi z.s. - korespondent
Oblíbené závody (6)

Koně

Subjekty