Přihlásit se

Osoba: Josef Vinkler, Stáj Vinkler (MH0228), H, H0464

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty