Přihlásit se

Osoba: Jan Schmid, Empresa, s.r.o. (MH0171), H, H0489

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér I. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 1/1

Koně

Subjekty