Přihlásit se

Osoba: Naděžda Knopová, JK Amír, z.s, (MH0385), H, H0627

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Rozhodčí - Všestrannost, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Stavitel - Spřežení, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí II. třídy
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
Garant - ZZVJ - 4/4
C
Stříbrný výkonnostní odznak - všestrannost
Role v JIS
Komisař
JK Amír, z.s, - statutární zástupce

Koně

Subjekty