Přihlásit se

Osoba: Slavomír Žilinský, STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135), H, H0768

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1

Koně

Subjekty