Přihlásit se

Osoba: Radka Turčynová, Radka Turčynová (ML0126), L, H0837

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Radka Turčynová - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty