Přihlásit se

Osoba: Ilona Polešenská, Ilona Polešenská (ML0105), L, H0858

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Ilona Polešenská - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty