Přihlásit se

Osoba: Ilona Polešenská, Ilona Polešenská (ML0105), L, H0858

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty