Přihlásit se

Osoba: Petra Balnarová, Jezdecký klub Balnar, z.s. (MH0414), H, H1209

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Garant - ZZVJ - 1/1
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraStříbrný výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (45)

Koně

Subjekty