Přihlásit se

Osoba: Petra Balnarová, Stáj Hošková s.r.o. (MH0415), H, H1209

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Garant - ZZVJ - 1/1
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraStříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Balnar, z.s. - statutární zástupce, korespondent
Stáj Hošková s.r.o. - korespondent
Oblíbené závody (71)

Koně

Subjekty