Přihlásit se

Osoba: Dana Pinkavová, Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí z.s. (MH0003), H, H1270

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty