Přihlásit se

Osoba: Antonín Kutálek, Farma Nový Jičín - Žilina (MH0306), H, H1346

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Garant - ZZVJ - 3/3
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty