Přihlásit se

Osoba: Jiří Složil, JASO Oldřichov (ML0162), L, H1417

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
JASO Oldřichov - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (63)

Koně

Subjekty