Přihlásit se

Osoba: Lukáš Snášel, Stáj Fénix, z.s. (MH0022), H, H1419

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty