Přihlásit se

Osoba: Markéta Kubová, JK Slaná Voda z.s. (ML0170), L, H1563

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Slaná Voda z.s. - jezdec

Koně

Subjekty