Přihlásit se

Osoba: Václav Coufalík, JK COUFALÍK z.s. (MH0413), H, H1590

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
A
Zlatý výkonnostní odznak - spřežení
Role v JIS
Korespondent
JK COUFALÍK z.s. - korespondent

Koně

Subjekty