Přihlásit se

Osoba: Josef ml. Kincl, Stáj Kincl z.s. (MH0031), H, H1638

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 0/1
S
Zlatý výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Stáj Kincl z.s. - jezdec

Koně

Subjekty