Přihlásit se

Osoba: Pavla Složilová, JASO Oldřichov (ML0162), L, H1708

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty