Přihlásit se

Osoba: Lenka Šimečková, Stáj Fénix, z.s. (MH0022), H, H1831

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Fénix, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty