Přihlásit se

Osoba: Lenka Šimečková, Stáj Fénix, z.s. (MH0022), H, H1831

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty