Přihlásit se

Osoba: Milan Klár, Jezdecký klub Prohorses, z.s. (MH0212), H, H1916

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty