Přihlásit se

Osoba: Pavel Klár, Jezdecký klub Prohorses, z.s. (MH0212), H, H1922

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty