Přihlásit se

Osoba: Tereza Bialoňová, EQUICENTRUM, spol. s r. o. (MH0099), H, H1937

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
EQUICENTRUM, spol. s r. o. - jezdec

Koně

Subjekty