Přihlásit se

Osoba: Marek Hentšel, Jezdecký klub Baník Ostrava (MH0035), H, H1939

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty