Přihlásit se

Osoba: Marek Klus, Stáj M&M z.s. (MH0433), H, H1948

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Zlatý výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj M&M z.s. - korespondent
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty