Přihlásit se

Osoba: Olga Janásová, Jezdecká stáj Wrobel - Lhotka z.s. (MH0189), H, H2008

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty