Přihlásit se

Osoba: Eva Krivá, JK Danty Polanka nad Odrou, z. s. (MH0347), H, H2060

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Oblíbené závody (5)

Koně

Subjekty