Přihlásit se

Osoba: Hana Kopecká, Stáj Kincl z.s. (MH0031), H, H2066

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Kincl z.s. - jezdec
Oblíbené závody (16)

Koně

Subjekty