Přihlásit se

Osoba: Jindřich Milián, EQUICENTRUM, spol. s r. o. (MH0099), H, H2169

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty