Přihlásit se

Osoba: Aleš Bittner, Sportovní stáj Kubrický Jan - Kunín, z.s. (MH0060), H, H2200

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Sportovní stáj Kubrický Jan - Kunín, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty