Přihlásit se

Osoba: Markéta Pavlínová, JK ALIKA Čelčice (MG0255), G, H2278

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
JK ALIKA Čelčice - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (131)

Koně

Subjekty