Přihlásit se

Osoba: Jana Vaníčková, Sportovní stáj Nový Jičín-Hermelín klub, z.s. (MH0086), H, H2289

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Garant - ZZVJ - 1/1
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty