Přihlásit se

Osoba: Jana Vaníčková, Sportovní stáj Nový Jičín-Hermelín klub, z.s. (MH0086), H, H2289

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 1/1
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS

Korespondent, Jezdec, Sportovní zástupce
Sportovní stáj Nový Jičín-Hermelín klub, z.s. - statutární zástupce, korespondent, jezdec, sportovní zástupce

Koně

Subjekty