Přihlásit se

Osoba: Jan Pavlíček, Hanácký jezdecký klub Litovel z.s (ML0087), L, H2371

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty