Přihlásit se

Osoba: Lucie Strnadlová, Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244), H, H2395

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty