Přihlásit se

Osoba: Lucie Strnadlová, Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244), H, H2395

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj SKL Trojanovice, z.s. - korespondent
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty