Přihlásit se

Osoba: Jiří Malý, Stáj Montana, z. s. (ML0035), L, H2415

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Stáj Montana, z. s. - korespondent

Koně

Subjekty