Přihlásit se

Osoba: Jan Malý, Stáj Montana, z. s. (ML0035), L, H2416

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj Montana, z. s. - korespondent

Koně

Subjekty